Skip to main content

Privacy Policy Garage Ottevaere NV.

INLEIDING.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

OPTIE A: INDIEN Garage Ottevaere NV, Leuvensesteenweg 135, 3191 Boortmeerbeek, BE 0420.902.004: (hierna “Garage Ottevaere NV” of “wij”, “ons”, of “onze”)

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.


Garage Ottevaere NV is een onafhankelijke concessiehouder. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. Wij gebruiken de merken van BMW Group (BMW, BMWi, Mini, BMW Motorrad) onder licentie om voertuigen en producten van BMW Group te verkopen en te onderhouden. Wij leveren diensten aan klanten en ondersteuning bij technische problemen.

 

Wij zijn aangesteld en erkend als dealer door BMW Belgium Luxemburg NV/SA (hierna: “BMW Group Belux”), die deel uitmaakt van de BMW Group. BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW Group in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert websites zoals BMW.be en MINI.be, de ConnectedDrive/Ride Service en promoot de merken van BMW Group. BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

 

Wanneer we optreden voor BMW Financial Services Belgium NV/SA (hierna: “BMW Financial Services”), die deel uitmaakt van de BMW Group, doen we dit als bemiddelaar voor hun financiële contracten (vb. leasing-en renting contracten, verkoop op afbetaling) of voor het afsluiten van hun onderhoudscontracten.

 

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG zijn: BMW Group Belux en BMW Financial Services.De in deze Privacy Policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.Garage Ottevaere NV is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens over u die u, en ook BMW Group Belux, aan ons bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar ons indien wij door u opgegeven zijn als uw favoriete BMW-concessiehouder, “of indien wij bij gebrek aan keuze aangeduid zijn als uw regionale partner, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Waar BMW Group Belux direct sales levert, kunnen wij soms optreden als ‘verwerker’ (bv. Diplomatic Sales, BMWi agenten). Hoewel deze Privacy Policy enkele manieren beschrijft waarop BMW Group Belux uw gegevens gebruikt, kunnen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacy beleid, dat u zou moeten raadplegen. U kan rechtstreeks contact opnemen met BMW Group Belux met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. We verwijzen u naar de privacy policy van BMW Group Belux voor meer informatie.

Indien wij op uw vraag persoonsgegevens verwerken in het kader van financiële en onderhoudscontracten van BMW Financial Services, treden zowel BMW Financial Services als wijzelf op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor deze verwerking. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services voor meer informatie over deze specifieke verwerking.

BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (samen met BMW Group Belux) voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.

 

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.Wij verzamelen uw persoonsgegevens via verschillende touchpoints en contactkanalen waar u wordt geïnformeerd via privacy berichten alvorens wij de gegevens verzamelen, indien:

 • U rechtstreeks contact met ons opneemt, bv. via websites of via telefoon om informatie aan te vragen over onze producten en diensten;
 • U een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt (bv. diensten van herstelling of onderhoud);
 • U ons uw persoonsgegevens bezorgt in het kader van producten van BMW Financial Services;
 • U een testrit boekt bij ons;
 • U deelneemt aan één van onze evenementen;
 • U antwoordt op onze direct marketingcampagnes, bv. door het invullen van een antwoordkaart of het online ingeven van gegevens op een van onze websites;
 • Uw persoonsgegevens rechtsgeldig worden doorgestuurd door ondernemingen van de BMW Group (bv. BMW Group Belux, BMW Financial Services), of door andere derde partijen;
 • We uw persoonsgegevens verkrijgen via andere bronnen (bv. listbrokers).

 

Indien u informatie opgeeft in naam van iemand anders moet u ervoor zorgen dat deze persoon vooraf dit privacy beleid heeft gekregen. Bent u jonger dan 16, geef dan geen gegevens op tenzij u hiervoor de toestemming hebt gekregen van ouders of voogd.

Help ons om uw informatie up-to-date te houden door ons te informeren over eventuele wijzigingen aan uw contactgegevens of voorkeuren.De volgende types van informatie worden verzameld:

 • Contactgegevens (naam, initialen, titel, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer/mobiel nummer, fax …);
 • Bijkomende persoonsgegevens/ voorkeuren (geboortedatum, burgerlijke staat, gezinsleden, rijbewijs(type), beroep, aanvragen voor bv. informatie of proefrit, favoriete concessiehouder, hobby’s, voorkeur betalingsmethode, voorkeur contactkanaal, VIN, bedrijfsnaam, …);
 • Identificatiegegevens (klantnummer/ klant ID, contractnummer...);
 • Klantenhistoriek (Klantentevredenheid waardering (en bijkomende informatie via selfcare platform); ontvangen offertes; aankoopgegevens wagen (incl. model, configuratie, datum aankoop, datum registratie, nummerplaat, datum bestelling, leveringsdatum, voertuighouder, prijs); waarborg informatie; restwaarde; aankoopdetails van onderdelen, accessoires en lifestyleproducten; gegevens verzameld tijdens bezoek aan concessiehouder (bv. verzoeken, raadplegingsinformatie, verantwoordelijke verkoop, onderhoudshistoriek); campagnehistoriek / reacties op campagnes; optionele klantgegevens over eigen voertuigen van andere fabrikanten via bv. BMW tweedehands platform; deelname aan evenementen (locatie, bedrijf); klachtenhistoriek; onderhoudshistoriek ...);
 • Gegevens gebruik voertuig - Indien de klant een ConnectedDrive/Ride account heeft, kunnen volgende gegevens gebruikt worden: niveau tankinhoud; resterend bereik, RTTI-data (input navigatie data), buitentemperatuur; gegevens over positie (onder andere de oppikplaats voor huurwagens, en de parkeerpositie van een geparkeerd voertuig, enkel mits geactiveerde ConnectedDrive/Ride account); kilometerstand, gemiddelde snelheid, gebruik van digitale diensten ...);
 • Gegevens bezorgd in het kader van de producten van BMW Financial Services (bv. contactgegevens, contractinformatie zoals contracttermijn, kredietwaardigheidsgegevens, ...);
 • App/website/sociale mediagegevens - Indien de klant persoonlijk kan worden geïdentificeerd (bv. na registratie of door log-in), kunnen volgende gegevens gebruikt worden: gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps), locatiegegevens, gebruik van online entertainment, gebruik van bezochte BMW Group website(s), cookiegegevens (afhankelijk van de goedkeuring van cookiepolicy ’s), gebruik van BMW sociale mediawebsites (bv. bezoeken aan, en posts op forums ...).


Sales, waaronder proefritten, accessoires en lifestyle producten, offertes - om te beantwoorden aan offerteaanvragen en om BMW Group diensten en producten te leveren aan u. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

 

Financiële contracten en onderhoudscontracten – om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of voor het verstrekken van een financieel contract of onderhoudscontract, of om contractbeheer uit te oefenen. Deze verwerking gebeurt omdat ze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook in de precontractuele fase, of omdat ze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Marketingcommunicatie, gepersonaliseerde marketing op basis van profiling/analytics, klantondersteuning en marktonderzoek - Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor de klantendienst, voor specifieke communicatie over producten en diensten van BMW Group alsook voor marktonderzoek.

Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerken en gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. contact en persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en type rijbewijs, hobby’s en voorkeuren) voor klantenservice doeleinden, voor specifieke communicatie van BMW Group producten en diensten alsook voor marktonderzoek. Wij mogen deze gegevens eveneens doorgeven aan de met ons verbonden ondernemingen, die uw gegevens mogen gebruiken, en u mogen contacteren voor de hierboven vermelde doeleinden. Updates mogen gedeeld worden tussen de verbonden ondernemingen.

Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan mogen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan BMW Group Belux om een individueel klantenprofiel aan te maken door middel van een statistische procedure. Dankzij dit profiel ontvangt u marketingcommunicatie die voor u relevant is zoals bv. gepersonaliseerde aanbiedingen vanwege BMW Group Belux en van de met BMW Group Belux verbonden ondernemingen (vb. BMW Financial Services, Alphabet Belgium Long Term Rental NV/SA, Alphabet Luxemburg NV/SA) alsook van bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner).

Het klantenprofiel wordt doorgestuurd van BMW Group Belux naar de verbonden ondernemingen van BMW Group Belux en naar bepaalde van haar erkende concessiehouders en servicepartners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner) voor de hierboven vermelde doeleinden, en deze ondernemingen mogen u contacteren met voor u relevante informatie. Waar beschikbaar kunnen de volgende gegevens die u rechtstreeks aanleverde, of gegevens ie werden gegenereerd door uw gebruik van producten of diensten van BMW Group Belux of van met BMW Group Belux verbonden ondernemingen ( en bepaalde van haar erkende concessiehouders en service partners (bijv. de door u aangegeven favoriete dealership, de erkende partner voor de aankoop, onderhoud of advies inzake uw wagen alsook uw regionale partner), worden gebruikt voor de ontwikkeling van uw profiel: contactgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres); aanvullende informatie en/of voorkeuren (bijv. favoriete dealership, hobby’s) ; identificatiegegevens (bijv. klanten- of contractnummer) ; klantenhistoriek (bijv. ontvangen offertes, aankoopgegevens wagen, Gegevens verzameld tijdens bezoek aan concessiehouder) ; gegevens gebruik voertuig (bijv. gegevens over positie, kilometerstand, rij-bereik); app-/ website-/ social media gegevens (bijv. gegevens over gemiddeld appgebruik (klikgedrag in de apps)).

 

Onderhoud, waaronder herstellingen - regelmatig onderhoud, herstellingen, carrosserie, airconditioning service, bandenservice, herstelling van ruiten, wintercheck, navigatie-updates, enzovoort. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, waaronder ook precontractuele interactie.

 

Aftersales/ Dienst na verkoop – om u aftersales diensten te kunnen aanbieden, zoals de verkoop van onderdelen, garantie voor nieuwe en gebruikte wagens, BMW Road Assist (pech en ongeval), carwash, en verhuur van wagens. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van een contract, alsook op basis van ons gerechtvaardigde belang om de best mogelijke klantenrelatie te onderhouden en om aftersales diensten aan te bieden.

 

Verzekering van kwalitatieve producten en diensten van BMW Group, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Wij kunnen de gegevens die wij ontvangen via het leveren van diensten gebruiken voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten en productontwikkeling. Deze verwerking is gebaseerd op de afgewogen belangen om de hoge verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van onze huidige premiumproducten en -diensten in te lossen, alsook tegemoet te komen aan hun wensen op het gebied van nieuwe innovaties.

Daarnaast kan BMW AG de gegevens die zij ontvangt via het leveren van diensten aan BMW Group Belux of haar erkende Concessiehouders (inclusief locatiegegevens) in gedepersonaliseerde vorm gebruiken voor de kwaliteitsborging van producten en diensten en voor productontwikkeling. Voor dit gebruik wordt uw informatie eerst gedepersonaliseerd zodat ze niet rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

 

Klantondersteuning

Wij kunnen contactgegevens, gegevens over apparaten en voertuigen alsook gegevens over het gebruik van apparaten en diensten verwerken bij het leveren van klantondersteuning. Deze verwerking gebeurt op basis van de noodzaak tot uitvoering van een contract waaronder ook precontractuele interactie (met betrekking tot de goederen en diensten die u hebt gekocht), om wettelijke verplichtingen na te komen (inclusief met betrekking tot uw rechten als betrokkene) of op basis van ons afgewogen belang om onze klanten de best mogelijke goederen en diensten aan te bieden.

 

Naleving van wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld:

 • Officiële rapportering – om de vereiste wettelijke rapportering na te leven;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Wet op het Consumentenkrediet;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Antiwitwaswetgeving;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Aansprakelijkheid voor materiële gebreken;
 • De naleving van onze bindende verzoeken voor uw gegevens – om onze wettelijke verplichtingen tegenover wetshandhavingsautoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken na te leven: alle verantwoordelijken vallen onder de wetten in het land waar ze actief zijn en moeten die ook naleven.


Het delen van uw persoonsgegevens met BMW AG, BMW Group Belux, BMW Financial Services, of andere derde partijen gebeurt enkel indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, tenzij wanneer we uw data delen:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;
 • Om u tweedelijnsondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;
 • Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met BMW Financial Services of in het kader van het contractbeheer;
 • Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren. Zo worden uw voertuiggegevens (inclusief voertuigidentificatienummer) naar BMW AG doorgestuurd terwijl uw voertuig binnen is voor onderhoud of herstelling;
 • Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen (bijvoorbeeld contactgegevens, voertuiggegevens, verkoopgegevens en servicegegevens kunnen worden gedeeld met BMW AG om het probleem op te lossen).

 

Wij, BMW Group Belux, en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om ons te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.

Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig is voor het doel waarvoor we die hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.

Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.We gebruiken een reeks veiligheidsmaatregelen, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden.

Wij doen er samen met onze dienstverleners, onderaannemers en zakenpartners alles aan om de fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te behouden om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 • Strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • Overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
 • Firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.

 

Beveiliging locatiegegevens

Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk indien u uw locatie of die van uw voertuig opgeeft. Wij nemen de vertrouwelijkheid van die locatiegegevens zeer ernstig.

De volgende maatregelen worden getroffen voor locatiegegevens (waaronder informatie die toegankelijk is als onderdeel van het onderhoudsproces):

 • Worden enkel bijgehouden in een vorm die met u of uw voertuig in verband kan worden gebracht zolang als nodig is om het doel na te leven;
 • Worden enkel verkregen of geraadpleegd in die vorm indien dit noodzakelijk is om de gevraagde service te leveren of indien wij bij wet verplicht zijn om deze gegevens bij te houden en/of ter beschikking te stellen (en indien wij ertoe verplicht worden om deze gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties of andere derden, zullen we u hierover informeren, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdrijf zou schaden of dit niet is toegestaan);
 • Locatiegegevens over voertuigen en apparaten zijn niet gekoppeld tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te leveren;
 • Elk ander gebruik van de locatiegegevens voor analysedoeleinden gebeurt met geanonimiseerde gegevenssets.

Wij hebben toegang tot de locatiegegevens van het voertuig en BMW AG heeft toegang tot de locatiegegevens van het toestel via de diensten die ze leveren (bv. ConnectedDrive).

U ontvangt een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die wij ontvangen om een bepaalde, op locatiegegevens gebaseerde dienst te kunnen leveren op het moment dat u het voertuig aankoopt of de dienst of app activeert of configureert (bv. ConnectedDrive).In overeenstemming met de GDPR hebt u de volgende rechten:

Recht van inzage (art. 15 GDPR)

U kunt op elk ogenblik informatie vragen over de gegevens die wij over u bezitten. Deze informatie omvat de door ons verwerkte gegevenscategorieën, de doeleinden waarvoor we ze verwerken, de bron van de gegevens indien we ze niet rechtstreeks van u hebben gekregen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt van ons een gratis kopie krijgen van uw gegevens die onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Indien u extra kopieën wenst, behouden we ons het recht voor om die extra kopieën aan te rekenen.

Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

U kunt vragen dat wij uw gegevens verbeteren. We zullen de gepaste maatregelen treffen om, op basis van de meest recente informatie waarover wij beschikken, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de gegevens die we hebben te garanderen.  

Recht op gegevenswissing (art. 17 GDPR)

U kunt vragen dat we uw gegevens wissen indien de wet dit vereist. In overeenstemming met art. 17 van de GDPR zou dat het geval kunnen zijn wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u uw toestemming waarop de verwerking berust intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 

voor zover verwerking niet nodig is:

 • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting;
 • vooral met betrekking tot de bij wet vereiste retentieperiodes;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

U kunt vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR)

Indien technisch haalbaar zullen uw gegevens op uw vraag worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij. Dit recht is voor u beschikbaar voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst ; en enkel voor de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd. In plaats van een kopie te ontvangen van uw gegevens, kunt u ook vragen dat wij de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere, door u opgegeven verwerker.

 

Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)

U kunt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevensverwerking betrekking heeft op uw toestemming of op onze legitieme belangen of op die van derden. In dat geval zullen we stoppen met de verwerking van uw gegevens. Dit laatste is niet van toepassing indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

U oefent deze rechten uit mits bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het openbaar belang (bv. misdrijven voorkopen of opsporen) en onze belangen (bv. behoud van wettelijk privilege). Oefent u deze rechten uit, dan zullen we, in de meeste gevallen, binnen één maand nagaan of u hier recht op hebt.

Bent u niet tevreden met ons gebruik van uw gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder inzake gegevensbescherming. Het Belgische toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming is de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of Privacycommissie).Privacy Champion

OPTIE A: INDIEN PRIVACY CHAMPION

Privacy Champion

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacy beleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan neemt u het best eerst contact op met ons:  Garage Ottevaere NV

 

Contact Details

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u best contact op via ons contactformulier: https://ottevaere.bmw.be/form/rfc

 


Top